Tučín
  1. Alternativní odkaz na webkameru (testovací verze): obec-tucin.click2stream.com
  2. VL plugin ke stažení: http://get.videolan.org/vlc/2.2.1/win32/vlc-2.2.1-win32.exe
  3. Z odkazu uvedeného výše si stáhněte/spusťte instalační balíček.
  4. Po najetí do okna Volba součástí je nutné, aby zůstalo zatrhnuté políčko WEB Plugins a obě položky pod ním (Active X a Mozilla plugin).
  5. Po nainstalování je potřeba restartovat prohlížeč, a znovu načíst stránku s webkamerou. Bude to chtít potvrzení, že souhlasíte s použitím doinstalované součásti.
  6. Pak už stačí chvilka strpení (podle rychlosti připojení) a webstream se spustí.
Drobečková navigace

O obci Tučín > Spolky a kluby > Zahradkáři

Zahradkáři - ZO ČSZ Tučín

Organizace byla založena 2.března 1966, prvním předsedou byl zvolen Ladislav Jemelka a jednatelem Vladimír Přikryl.

V roce 1967 již organizace čítala 58 členů, jimž zajišťovala dle přání a požadavků sadbu brambor, umělá hnojiva, okrasné keře a ovocné stromky. Členové svazu vysázeli v tomto roce celkem 247 kusů ovocných stromků různých druhů. V roce 1971 byl novým předsedou zvolen Stanislav Solař a jednatelem Vladimír Přikryl. Svaz měl v tomto roce 45 členů. V roce 1973 se počet členů zvýšil na 51, ve volbách byl předsedou opět zvolen Stanislav Solař a jednatelem Václav Slaměník. Z prostředků svazu byl zakoupen traktor Zetor Super 35 a dvouradličkový pluh pro potřeby členů.Ořezání stromů na návsi

V roce 1975 se počet členů zvýšil na 65, novým předsedou byl zvolen Jan Tichánek, jednatelem byl i nadále Václav Slaměník. V roce 1976 organizace prodala starý traktor a zakoupila výkonnější Zetor 3011 Major. V roce 1980 vybudovali členové spolku moštárnu vybavenou drtičem ovoce a lisem. Moštárna sloužila jak občanům obce, tak i přespolním.

V roce 1987 čítal svaz už 68 členů pod vedením předsedy Františka Falty a jednatele Václava Slaměníka. V roce 1995 byl předsedou zvolen opět František Falta, jednatelem pak Jaroslav Slaměník.Hlavně opatrně

V roce 1996 byl zvolen novým předsedou Jaroslav Skála, jednatelem Vladimír Přikryl. Členové svazu se aktivně podílejí i při zvelebování obce, pomáhali budovat vodovod a nové chodníky.

Novinky u zahrádkářů
Rok 2000 - 30 členů, rok 2001 - 30 členů, rok 2002 - 29 členů, rok 2003 - 26 členů
Na výroční členské schůzi za rok 2002 se dne 14.2.2003 sešlo 21 členů z 29. Na této schůzi byl zvolen nový výbor ve složení:
František Michálek - předseda
Josef Prudil - místopředseda
Vladimír Přikryl - jednatel
František Novák - pokladník
Antonín Machura - mechanizátor
Jaroslav Slaměník - člen výboru
Jaroslav Skala - člen výboruTýmová práce

Výbor ZO ČSZ se schází dle potřeby každoročně 3-5krát a jedenkrát ročně se koná výroční členská schůze, při které je pořádána odborná přednáška instruktorem UR ČZS. Členové výboru ZO ČZS provádí každoročně údržbu traktoru, zemědělského nářadí a pronajatých garáží. Pro všechny občany provádí šrotování obilí.

Dle potřeby provádí sekání trávy na určených plochách v obci. Pro své členy pořádají od r. 2003 každý rok ve spolupráci s SDH zájezd.
V roce 2003 navštívili zahradnictví Boskovice, poutní místo Křtiny a zájezd ukončili posezením ve vinném sklípku. V roce 2004 uskutečnili zájezd na hrad Buchlov, zámek Buchlovice a akci ukončili návštěvou sklípku.Odstranění už nepotřebných podpěr

Na požádání OÚ provádí brigádně různé práce, mj. oplocení kolem koupaliště, údržbu dřevin v mateřské škole, čištění kanalizace…

V budoucnu mají zájem i nadále pokračovat v rozšiřování odborných znalostí přednáškami na výročních schůzích, pořádat ve spolupráci s SDH kulturní akce a podílet se dle aktuální potřeby obce na brigádní činnosti.
Po úmrtí předsedy pana Michálka Františka  byl zvolen do funkce pan Josef Prudil - předseda.

Zájezd SDH + zahrádkáři

 

Prohlídka autosalonu

Návštěva zahradnictví

Společné foto na Veveří

koštování vína