Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, oznámení

Vyhlášky, zákony, oznámení

 

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

 

Oznámení o opravě.pdf

Příloha:OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.docx

Oznámení o vyhlášení právního předpisu.pdf

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 1/2006

9.10.2006

OZV 2/2012 kterou se stanovuje úhrada stočného ve dvousložkové formě

sazba stočného.pdf

1.3.2012
OZV 1_2016 Noční klid.pdf

31.12.2016

Nařízení obce č.1_2017 Tržní řád 1.3.2017
OZV 2_2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020
OZV 3_2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2020
OZV 4_2019 o místním poplatku ze vstupného 1.1.2020
   
   
OZV 2_2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022

 

 

   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Oznámení