Tučín
  1. Alternativní odkaz na webkameru (testovací verze): obec-tucin.click2stream.com
  2. VL plugin ke stažení: http://get.videolan.org/vlc/2.2.1/win32/vlc-2.2.1-win32.exe
  3. Z odkazu uvedeného výše si stáhněte/spusťte instalační balíček.
  4. Po najetí do okna Volba součástí je nutné, aby zůstalo zatrhnuté políčko WEB Plugins a obě položky pod ním (Active X a Mozilla plugin).
  5. Po nainstalování je potřeba restartovat prohlížeč, a znovu načíst stránku s webkamerou. Bude to chtít potvrzení, že souhlasíte s použitím doinstalované součásti.
  6. Pak už stačí chvilka strpení (podle rychlosti připojení) a webstream se spustí.
Drobečková navigace

O obci Tučín > Knihovna

Knihovna

Web knihovny

Půjčování knih a časopisů veřejnosti -  knihovnice Mgr. Marta Rychlíková

Středa  16:30 - 18:30 hod.

adresa:
Knihovna Tučín 127
75116 Tučín

Činnost:
Půjčování knih a časopisů veřejnosti. Knihovna je připojena na internet a nabízí možnosti bezplatného využití přístupu na internet s možností tisku dokumentů.
Pro mladé čtenáře jsou organizovány soutěže: Piškvorky, soutěž ve slovoskladu, beseda s knihou, výroba ručních prací.

Obecní knihovna Tučín - zřizovatel Obec Tučín
Knihovní fond: 2129
Roční přírůstek 36
čtenáři 42
Počítače 1
Internet Ano - zdarma
studijní místa 5
typ knihovny : neprofesionální
registrační číslo MK ČR : 2239

Historie
V roce 1898 při založení místní školy byla současně zřízena i žákovská a učitelská knihovna. Dle záznamu ve školní kronice (I. díl) se udává, že v roce 1902 čítala žákovská knihovna už 102 svazků a učitelská 20 svazků, vesměs vázaných. Knihy podobně jako další učební pomůcky byly nakupovány z darů, které škola pravidelně dostávala. Ještě před I. světovou válkou působil v obci Čtenářský spolek později přeměněný v odbor Národní jednoty, který vlastnil od roku 1906 divadelní jeviště. Prvním knihovníkem veřejné knihovny, o němž máme informace, byl řídící učitel František Šandl, který nastoupil na zdejší školu v roce 1923. Po absolvování knihovnického kurzu celou knihovnu seřadil a uspořádal. Na rozšíření knihovny dovedl získat prostředky od obce, Národní jednoty i podporou ministerstva školství a osvěty. V roce 1926 si půjčovalo knihy přes 60 čtenářů vždy jedenkrát týdně kromě prázdnin. Řídící učitel se projevil jako velmi zdatný osvětový pracovník, který svým zápalem dosáhl, že si občané pořizovali své vlastní knihovničky i doma. Po něm převzal práci knihovníka v roce 1937 učitel Vladimír Pinkava. Po nástupu fašismu byly nejprve vyřazeny tzv. závadné knihy, tyto zabaleny, zapečetěny a odeslány do Přerova ke skartaci. V roce 1941 byl vydán zákaz půjčování knih ve všech knihovnách. K oživení došlo až po válce. V padesátých letech byly opět knihy vytříděny a ideologicky závadné odeslány ke skartaci. V roce 1960 pracovala jako knihovnice Marie Zavadilová, která půjčovala knihy vždy jednou týdně přes zimní měsíce. V knihovně se nacházelo přes 1500 svazků. Po ní se vystřídalo několik knihovníků, jmenujme Frant. Řezníčka, Vladislavu Zdráhalovou.
     Po dobu posledních 14 let vykonává tuto práci paní Anastázie Popelková. Knihy se půjčují jednou týdně, v roce 1995 činil celoroční poplatek 20 Kč pro dospělé a 10 Kč pro děti. V roce 1997 navštěvovalo knihovnu 42 čtenářů, z toho 22 dětí. Vypůjčeno bylo celkem 2 997 knih, z toho dospělí přečetli 2090 knih. Hlavními návštěvníky jsou děti školou povinné a důchodci. Obměnu knižního fondu zajišťovala spolupráce s Okresní knihovnou v Přerově, která také pořádala pravidelné semináře a školení knihovníků. V roce 2000 došlo k zásadní změně ve fungování knihovny. V prosinci byl dokončen bezúplatný převod veřejné knihovny z vlastnictví státu do vlastnictví obce. Stalo se tak v souvislosti s postupným rušením okresních úřadů. Současně byla podepsána smlouva s Městskou knihovnou v Přerově zajišťující za úplatu provozní služby, které dosud poskytovala okresní knihovna. V roce 2000 navštěvovalo knihovnu 38 čtenářů, z toho 20 dospělých. Všichni přečetli celkem 3454 knih. Dle provedené inventury čítá místní knihovna 2236 svazků.
    Knihovna v současnosti a její plány
V roce 2003 nová knihovnice Mgr. Marta Rychlíková upoutala zvláště mladé čtenáře nabídkou her a výtvarné činnosti v knihovně a oživila činnost dětí včetně úspěšné účasti v soutěžích pořádaných Městskou knihovnou v Přerově. Obec vybavila knihovnu počítačem připojeným na internet a mladí i dospělí mají možnost využít této služby zdarma.

stará knihovna - výdejní stůl

stará knihovna - veřejný internet

stará knihovna - soutěž Pexeso

stará knihovna - Pexeso

nová knihovna - výdejní pult

soutěž slovosklad - knihovna -čítárna

Knihovna piškvorky

Piškvorky

výběr knihy

něco pro děvčata

Výdej knih

Beseda s promítáním

Nejdříve jak to vše začalo...

Spokojení účastníci

Kniha

Věnování od autora knihy a vydavatele

pozvánka

Návštěva dětí MŠ v knihovně

seznámení s knihovnou

prohlédnout a vrátit

budoucí čtenáři