Tučín
  1. Alternativní odkaz na webkameru (testovací verze): obec-tucin.click2stream.com
  2. VL plugin ke stažení: http://get.videolan.org/vlc/2.2.1/win32/vlc-2.2.1-win32.exe
  3. Z odkazu uvedeného výše si stáhněte/spusťte instalační balíček.
  4. Po najetí do okna Volba součástí je nutné, aby zůstalo zatrhnuté políčko WEB Plugins a obě položky pod ním (Active X a Mozilla plugin).
  5. Po nainstalování je potřeba restartovat prohlížeč, a znovu načíst stránku s webkamerou. Bude to chtít potvrzení, že souhlasíte s použitím doinstalované součásti.
  6. Pak už stačí chvilka strpení (podle rychlosti připojení) a webstream se spustí.
Drobečková navigace

O obci Tučín > Odkazy

Odkazy

www.edb.cz

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Evropská unie

Evropská unie 123 -- přehledný rozcestník užitečných odkazů Evropské unie

Evropská unie

Evropská komise

Strukturální fondy Evropské unie

Euroskop -- oficiální server ČR pro záležitosti EU

Europa portál Evropské unie -- oficiální stránky EU v českém jazyce

Rada Evropy

Delegace Evropské komise v ČR

IPR-Helpdesk

KnowEurope

informační služba online o Evropské unii
(národní licence umožňovala v roce 2002 bezplatný přístup pro orgány veřejné správy)

Milestone Event Calendar

key events in the fields of Information and Communication Technologies, including Digital Content, eGovernment, education, multimedia and web, telecom and IT

European Journal of ePractice

Další

MAS Záhoří - Bečva

Kancelář prezidenta republiky

Ústav územního rozvoje České republiky

Pozemkový fond ČR

Český úřad zeměměřický a katastrální

Český statistický úřad

Česká energetická agentura

Svaz měst a obcí České republiky

Munet -- sít městských a obecních úřadů

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Nadace Fond pomoci místní správě České republiky

Fórum pro vysokorychlostní internet

Únia miest Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska

Jízdní řády IDOS

ZŠ Želatovice

Město Přerov

http://www.tucin.cz/index.php?nid=5609&lid=CZ&oid=1910671

Publicita


Tisková zpráva
Publicita SFŽPwww.jpg

Projekční záměr obce Tučín

Realizace prvků ÚSES LBK 17/46b a RBK 1539 b,c,d,e v k.ú. Tučín

tiskova zprava zahájení.pdf

 

Veřejně prospěšné práce

publicita VPP

LBK 16/46 II. etapa


Tisková zpráva

Podpora Olomouckého kraje

Tučínský špekáček 2016.jpg

Nákup hadic JSDH.jpg

Osvětlení stezka +VO.jpg

Tučínský špekáček 2017

Spolkový dům tradic a řemesel - hygienické zařízení
Tučínský špekáček

POLICIE ČR

http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx

Rozpočtové Určení Daní

VLAJKA_finalweb m.jpg

Zpravodaj Policie ČR

Zpravodaj ke stažení ZDE.