Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie > Osobnosti

Osobnosti

Msgr. ThDr. h. c. P. František Jemelka (1880 - 1954)

Ordinován 5. července 1904 v Olomouci arcibiskupem Khonem, prelát, apoštolský protonotář a. i. p., infulovaný děkan metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.
Působiště: kaplanem v Bílovci (Wagstadt), Kujavách (Klantendorf) a ve Valašském Meziříčí. Roku 1914 povolán jako polní kurát do vojenské nemocnice v Terezíně, od roku 1917 vedl duchovní správu ve vojenské barákové nemocnici v Pardubicích (10 000). Po válce se vrátil do Valašského Meziříčí. V roce 1921 byl povolán do Olomouce a jmenován sekretářem Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. Zastával rovněž funkci redaktora časopisu Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje,a to až do zastavení jeho vydávání v roce 1948. Procestoval celou Evropu , Malou Asii, několikrát navštívil Ameriku. Kromě němčiny a angličtiny znal téměř všechny slovanské jazyky a překládal z nich.
Dne 14. prosince 1933 byl instalován arcibiskupem Prečanem sídelním kanovníkem v Olomouci, v roce 1944 jej Pius XII. jmenoval apoštolským protonotářem ad instar participantium, Cyrilometodějská bohoslovecké fakulty v Olomouci jej jmenovala v roce 1947 čestným doktorem teologie - ThDr. h. c. -, v roce 1948 byl vysvěcen na preláta, arcibiskup Matocha jej instaloval v roce 1951 na infulovaného děkana metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.

P. Antonín Jemelka (1896 - 1972)

Ordinován 5. července 1919 v Olomouci arcibiskupem kardinálem Skrbenským, působiště: děkan, farář - Laškov. Výborný malíř a kreslíř, mecenáš umění, přítel mnoha významných umělců (důvěrný), např. Jano Köhler, Maxe Švabinského a jiných. Pohřben v Pavlovicích u Přerova.

Prof. PhDr. Alois Jemelka, S. J. (1883 - 1945)

Učitel, profesor matematiky a fyziky. Ordinován 26. července 1920 v Innsbrucku.
Působiště: profesor na filozofickém institutu v Benešově u Prahy, profesor matematiky a fyziky na arcibiskupském gymnáziu v Praze - Bubenči, profesor matematiky a fyziky na papežském gymnáziu (jezuitském) na Velehradě.

P. Alois Jemelka

Narozen 13. listopadu 1917 v Tučíně, zemřel 16. 3. 1988, pohřben v Přerově
Promoce 12. července 1942 v Pavlovicích. Ordinován 5. července 1942 v Olomouci světícím biskupem Schinzelem. Působiště: administrátor, čestný farář - Vlčnov, Hranice na Moravě, Zábřeh na Moravě, Svébohov, Dolní Hynčina, Jesenec, Liptál, Pozděchov, Jasenná, Bratřejov, Mysločovice, Ostrožská Lhota.

P. Alois Pavlíček (1857 - 1933)

Ordinován 5. července 1882 v Olomouci arcibiskupem kardinálem Fürstenbergem, působiště: farář - Boršice u Uherského Hradiště, Přerov (katecheta), Plumlov. Zakladatel Jednoty sv. Josefa, podporovatel sirotčinců a dělníků. Pohřben v Plumlově.

P. Tomáš Šilinger (1866 - 1913)

Řeholní kapitulář kláštera augustiniánů-poustevníků na Starém Brně, konsistoriální rada, zemský a říšský poslanec.

František Zavadil (1875 - 1931)

Statkář, okresní důvěrník agrární strany, předseda Hospodářského družstva v Přerově, místopředseda Rolnického akciového cukrovaru v Prosenicích, člen okresního zastupitelstva, starosta obce 1919-1927.

Metoděj Kučerka (1885 - 1960)

Učitel, mj. Citov, aktivní v PSMU, v Žerotínu, po 2. sv. válce starostou Sokola.

Alois Kučerka

Narozen v Tučíně čp. 27
Vystudoval vysokou hospodářskou školu ve Vídni, po krátkém praktickém působení při hospodářství zemřel v roce 1919.

Brig. generál ing. Josef Dostál (1891 - 1945)

Studoval v Přerově vyšší hospodářskou školu, jako záložní jednoroční dobrovolník nastoupil vojenskou službu, ve válce byl zajat, stal se 8. září 1917 ruským legionářem u 7. střeleckého pluku jako vojín. Vrátil se v hodnosti kapitána 2. jízdního pluku v roce 1920. Po vzniku republiky v hodnosti praporečníka sloužil u armády, v roce 1937 byl povýšen na generála a jmenován přednostou jezdeckého oddělení ministerstva národní obrany. V dubnu 1943 byl zatčen v Klatovech jako vedoucí činitel tamního podzemního hnutí a 27. září 1944 byl odsouzen v Drážďanech pro velezradu k trestu smrti.

generál Dostál

Josef Jemelka

Tučínský rodák, mlynář v Ostopovicích, který byl za války popraven pro sabotáž.

Jindřich Knap

Narozen v Tučíně čp. 10
Učitel, později učitel na měšťanské škole v Přerově.

Jiří Ševčík

Tučínský rodák a občan, mistr sportu, jedenáct let reprezentoval republiku v kuželkách. Na mistrovství ČSR a ČSSR získal celkem 6 medailí. V letech 1975 a 1978 se stal mistrem ČSR a v roce 1979 mistrem ČSSR.

Doc. MUDr. Metoděj Barbořík, Csc. (1920 - 1982)

Docent vnitřního lékařství, přednosta kliniky chorob z povolání fakultní nemocnice v Olomouci, člen společnosti JEP, krajský metodolog pro choroby z povolání, člen poradního sboru hlavního hygienika ČSR.

Hana Pavlíčková

Občanka Tučína
Členka reprezentačního družstva České republiky v metané, dlouholetá aktivní členka různých tělovýchovných organizací a cvičitelka Sokola.