Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky > Nové

PVU - elektronický nástroj nové generace

Brownfield - Tučín (opakované řízení)

Předmětem zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících dodávek při revitalizaci brownfieldu – bývalé zemědělské usedlosti v obci Tučín, který se nachází na pozemku parc. č. 16/1, jehož součástí je stavba č.p. 9, vedoucí k vytvoření garáží pro uložení obecní techniky a nářadí, vybudování sociální zázemí a prostor pro zaměstnance obce, včetně provedení energeticky úsporných opatření na objektu. Realizace v rozsahu dle zadávací dokumentace.
20. 05. 2024 8:46

Brownfield - Tučín

Předmětem zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících dodávek při revitalizaci brownfieldu – bývalé zemědělské usedlosti v obci Tučín, který se nachází na pozemku parc. č. 16/1, jehož součástí je stavba č.p. 9, vedoucí k vytvoření garáží pro uložení obecní techniky a nářadí, vybudování sociální zázemí a prostor pro zaměstnance obce, včetně provedení energeticky úsporných opatření na objektu. Realizace v rozsahu dle zadávací dokumentace.
3. 05. 2024 16:35

ROZHLEDNA TUČÍN - ŘÍMSKÁ VĚŽ

Předmětem zakázky jsou stavební práce a související dodávky nezbytné pro vytvoření nového prvku doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – novostavby zděné rozhledny se 4 podlažími, vytvoření souvisejících zpevněných ploch a umístění objektu altánu.
15. 11. 2023 23:30

Oprava dna -Tučín - odbahnění retenční nádrže

Odbagrování naplavenin a oprava dna u požeráku retenční nádrže RN1 v obci Tučín. Odbagrovaná naplavená zemina bude odvezena na deponii k proschnutí.
22. 02. 2023 19:22

Automobilový nosič kontejnerů - hákový

Zakázka na dodavatele zboží - není realizováno výběrové řízení dle zákona 134/2016 sb. zákon o zadávání veřejných zakázek ,ale zadání transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. Pro hodnocení nabídek bylo zvoleno kritérium nejnižší nabídková cena včetně DPH. Byli osloveni formou emailové pošty 3 firmy.
16. 09. 2022 13:00

Stavební úpravy a změna užívání stávajícího zemědělského objektu na garáže, požární zbrojnici a zázemí pro zaměstnance, přípojka vody a ČOV. "I. etapa požární zbrojnice a garáž pro sklad a techniku obce.

Jedná se o první etapu z celkových úprav starého zemědělského objektu. Součástí I. etapy je výstavba požární zbrojnice a garáže se skladem pro obecní techniku.
24. 06. 2022 7:00

Výstavba parkovacích míst v obci Tučín

Výstavba parkovacích míst v lokalitě Lešetín v blízkosti Víceúčelové budovy OÚ. Ze stávající zahrady u přístupové komunikace bude stržena ornice, odstraněno stávající oplocení, vytýčení sítí a pozemku. Výstavba parkoviště.
9. 09. 2021 12:27

Oprava bývalého zemědělského objektu po vichřici

Práce na odstranění škod po vichřici, odstranění pozůstatku původní střechy, odstranění vlhkých omítek po zatečení, opravy podlah, vybourání manipulačního otvoru, odbourání narušených štítů, nové vyzdění, zhotovení věnce a nové střechy včetně klempířských prací, nové vnitřní omítky
27. 04. 2021 11:06

Zpracování PD stavby pro projekt ČOV a kanalizace Tučín

Předmětem je vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti průzkumu území, zaměření a zpracování PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení na oddílnou kanalizaci a ČOV v obci Tučín
2. 03. 2021 15:36

Půdní vestavba MŠ Tučín II.etapa

Vnitřní stavební úpravy, příčky, podlahy , strop, instalace vody a odpadů, instalace plynového kotle a osazení radiátory. Kachle a dlažba v soc. zařízení.
2. 03. 2021 13:47

Půdní vestavba MŠ Tučín - II.etapa.

Předmětem jsou stavební práce pří realizaci půdní vestavby. Zhotovení rozvodů vody, tepla elektřiny a odpadů, zbudování příček a soc zařízení, podlahy, střešní okna a průchod do MŠ.
1. 07. 2020 10:00

Rekonstrukce sportovního areálu

Výměna narušeného asfaltového povrchu na víceúčelovém hřišti za umělý travnatý koberec(který bude položen na stávající asfaltovou plochu), opravě plastových mantinelů, oprava poškozeného přístupového schodiště, nátěrech kovových konstrukcí a instalaci hliníkových branek včetně sítí.
27. 08. 2019 10:00

Zahrada MŠ Tučín - cesta k přírodě

Předmětem projektu je realizace dodávky úprav stávající zahrady MŠ na přírodní zahradu s ukázkou koloběhu vody, ptačí budky, broukoviště, ovocné záhony,zvýšené záhony, vrbové iglú, lavice, amfiteátr, dřevěná pergola a úprava zeleně.
25. 01. 2019 9:17

Půdní vestavba v MŠ č.p.100 v obci Tučín I.etapa-výměna střešní vazby a krytiny

Na stávající budově přístavby MŠ Tučín bude demontována střešní krytina, včetně krovů, zhotoven betonový věnec včetně dozdívky, vybourání stávajícího štítu, usazení podlahových trámů včetně pochůzí dřevěné podlahy, postavení nových střešních krovů, a pokrytí pálenou krytinou. V místě vyzděných vstupních dveří bude zhotoveno kovové schodiště.
16. 07. 2018 16:00

Spolkový dům tradic a řemesel-oprava,udržovací práce Tučín 17

Jedná se o udržovací práce na opravě staré zemědělské usedlosti. Nutná oprava dřevěných podlah, stropu, vnitřních a vnějších omítek, dřevěného schodiště, omítek oprava kachlových kamen, nátěry oken a dveří izolace vlhkosti.
16. 01. 2018 16:45