Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie > Historické památky

Historické památky

Památkové objekty:

Kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:

Socha sv. Izidora

Jedná se o podživotní sochu světce věnovanou roku 1749 hraběnkou Emerencií z Minkwitzburku. Světec je zpodobněn ve starohanáckém kroji z doby Marie Terezie. Socha je zhotovena z hrubozrnného pískovce bílé až šedé barvy.Socha byla pro svůj velmi špatný stav v roce 2000 kompletně odborně zrestaurována. Hlava světce byla doplněna novou svatozáří zhotovenou dle historických dokladů tak, aby odpovídala době vzniku. Původní podoba svatozáře se nedochovala.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha světce v životní velikosti v kanovnickém oděvu a biretem na hlavě svírá v pravé ruce krucifix, levou ruku má položenou na prsou. Podstavec je zdobený jednoduchým zrcadlem s nápisem věnování na čelní straně a chronografem udávajícím letopočet 1791 na straně zadní. Sochu věnoval občan Václav Konupka, majitel usedlosti č. 35.
V roce 2000 byla socha restaurována a doplněna o svatozář.

Janáčkova lípa

Lípa malolistá, Tilia cordata, výška 14 m, obvod kmene 400 cm, stáří přes 200 let.

Památky místního významu: Sv. kříž z roku 1791

Za dřívějších časů, než byla postavena silnice do Pavlovic, vedl kolem kříže chodník až ke kříži u Pavlovic. U tohoto kříže se naši předkové loučili se svými zemřelými na jejich poslední cestě na pavlovický hřbitov. Kříž věnoval obci též Václav Konupka.

Socha sv. Panny Marie s dítětem

Socha z roku 1890. Soška stojí na zeměkouli s půlměsícem, v levé ruce drží jezulátko. Sokl je dole lemován kamenným stupněm.

Památník padlých v 1. světové válce

Památník stojí na návsi za kaplí, uprostřed parku. Je zhotoven z mnoha masivních kamenů z jemnozrnného pískovce. Pod křížem z hrubých kvádrů zobrazen jezdec na koni a válečné motivy. V lunetě kolem jezdce je nápis: Za drahou svoji vlast tu mnohý padl rek a mnoho slz zde za ním a vděčných vzpomínek. V dolní přední části je osazena nápisová deska se jmény padlých a zemřelých občanů obce:
Dole nápis: "K uctění památky padlých vojínů věnují vděční občané" a rok 1922.

Kaple - zvonice

Zvonice byla postavena v roce 1732. Původně se honosila vysokou kopulovitou věží krytou šindelem. V roce 1922 byla opravena a přestavena do dnešní podoby. Jedná se o zděnou stavbu, která je omítnutá tvrdou stříkanou omítkou, je čtvercového půdorysu se stanovou střechou krytou plechem, která je ukončena makovicí s dvojitým křížem. Vstupuje se do ní novodobými dveřmi. U této zvonice se odbývala každoročně pobožnost v neděli po sv. Anně. V současné době se před ní konají v květnu májové pobožnosti a na sv. Annu hodová mše svatá.

Kaplička sv. Anny na horním konci

Kaple byla postavena roku 1833. V roce 1936 prošla i ona zásadní rekonstrukcí. Jedná se o stavbu čtvercového půdorysu s trojúhelníkovým štítem v průčelí, která je zaklenuta valenou klenbou. Otvory jsou pravoúhlé, vnější fasáda nečleněna. Je opatřena sedlovou střechou z pálených tašek, nad vstupem je nika s obrázkem.

Kamenný památník

Umístěný na dolním konci v parku před č. 17, postavený na památku vybudování silnice přes obec v roce 1938. Do kamene je vytesán nápis: Silnice postavená za starosty O. Beneše a vedení F. Matyáše. L. P. 1938.