Tučín

Historie

Sbor dobrovolných hasičů je nejstarším dosud činným spolkem v obci. Byl založen v roce 1922. Ještě v témže roce měl 76 členů, z toho 30 činných. Prvním starostou byl zvolen Otakar Beneš, náčelníkem Josef Zdráhal. Pro potřeby sboru byla zakoupena u firmy R. A. Smékal v Čechách u Prostějova jedna kompletní ruční stříkačka, jeden naviják, 150 m hadic, jeden střešní trojdílný žebřík, pro 25 mužů výzbroj a cvilich na pracovní obleky. Stříkačka byla posvěcena a sboru slavnostně předána dne 29. července 1922. Světitelem byl tučínský rodák P. Frant. Jemelka, který v té době působil jako kaplan ve Valašském Meziříčí. Kmotrou byla Anna Zavadilová.U sboru pracoval sanitní odbor Červeného kříže, v roce 1925 byl zřízen pohřební fond. Náplň činnosti hasičů byla rozmanitá. Především to byla cvičení v zacházení s hasebním nářadím, konala se různá školení a přednášky s výkladem stanov, služebního a cvičebního řádu. Cvičívalo se v neděli v letních měsících, zimní měsíce se využívaly k teoretické přípravě. Členové sboru se aktivně účastnili okrskových cvičení, župních slavností a sjezdů, pomáhali obětavě při likvidaci požárů v okolních obcích. Pro občany pořádali odpolední výlety spojené s ukázkovým cvičením, plesy a divadelní představení, z jejichž výtěžku hradili dluh za nákup stříkačky. Poplach se vyhlašoval trubkou, stejně jako povely při požárech a cvičeních.

V roce 1938 byla zakoupena nová motorová stříkačka z Chotěboře. Dne 10. července se konala slavnost svěcení, spojená se sjezdem rodáků. Dopoledne kázal Msgr. František Jemelka, tučínský rodák, pak sloužil jeho bratr Antonín mši svatou. Kmotrou nové stříkačky byla už podruhé rolnice Anna Zavadilová. V roce 1938 měl sbor 68 členů, z toho 25 činných, v roce 1947 75 členů, z toho 31 činných.

V roce 1951 se změnil název na Místní jednotu Čsl. hasičstva a současně došlo k úpravě stanov. V tomtéž roce došlo ke změně předsedy sboru, kdy je zvolen Josef Barvík, řídící učitel místní školy, velitelem Ant. Spála č. 18, který tuto funkci zastával až do své smrti v roce 1958, kdy mu byl vypraven hasičský pohřeb. V roce 1953 byl do funkce předsedy zvolen Frant. Menšík. Později byl zvolen velitelem a tuto funkci zastával až do své smrti v roce 1967. V těchto letech se dařil i nábor nových mladých členů. Tito si své odborné a sportovní znalosti zajišťovali plněním odznaku "Vzorný požárník" a svou účastí patřili mezi velmi aktivní sbory v rámci okresu. V letech 1955 - 1956 byl jednatelem Jaroslav Jemelka. Počínaje rokem 1957 se stal jednatelem Vladimír Přikryl, který využil většího zájmu o práci v požární ochraně mezi školní mládeží a účastnil se s nimi v hojném počtu různých soutěží. Při soutěži "Mladý požárník" o žních v roce 1957 se naši mládežníci umístili z 29 družstev na prvém místě v rámci okresu a za odměnu vyhráli kopací míč.

V roce 1967 byl velitelem zvolen Jan Zdráhal, předsedou Arnošt Sehnalík a jednatelem Vladimír Přikryl.

V roce 1969 obdržel požární sbor novou motorovou stříkačku, která byla za účasti požárníků z Tučína a Podolí slavnostně posvěcena na hody dne 27. července tučínským rodákem P. Antonínem Jemelkou, v té době farářem v Laškově a pavlovickým farářem P. Karlem Goldmannem. Této slavnosti se zúčastnili domácí občané v hanáckých krojích, kteří nacvičili českou besedu. V roce 1972 byl zvolen předsedou sboru František Navrátil. V této funkci se vystřídali tito členové sboru: v letech 1977-1981 Jaromír Stiskálek, 1982-1984 Jan Stiskálek, 1985-1997 Jan Jemelka, 1998 - 2002 Jiří Zmeškal, od roku 2002 Antonín Skala. Do roku 1971 působil ve funkci velitele Jan Zdráhal, v letech 1972-1977 Jiří Zmeškal, 1978 - 2002 Pavel Zbranek, od roku 2002 Vlastimil Valenta. V roce 1990 došlo ke změně názvu na Sbor dobrovolných hasičů v Tučíně. Ještě v 70. letech byli místní hasiči (tehdy požárníci) velmi aktivní. Účastnili se četných soutěží a okrskových cvičení, v nichž dosahovali dobré výsledky. Člen místního sboru pan František Navrátil působil jeden čas i jako okrskový velitel.

V roce 1999 čítal Sbor dobrovolných hasičů celkem 21 členů.

 

Současnost SDH, obnovení činnosti požárního sportu

Výbor SDH složený ze starosty SDH Antonína Skaly, zástupce Jana Zdráhala, velitele Vlastimila Valenty, strojníka Renka Zbránka, jednatele Petra Štěpaníka a pokladníka Josefa Dudy v průběhu roku 2003 omladil členskou základnu a za spolupráce starosty obce obnovil činnost požárního sportu.
Omlazené družstvo získalo 2.místo v okrskové soutěži a úspěšně se zapojilo do prací pro obec jako čištění koryta potoka, jezírka v lomu, zalévání vysázených stromků a čištění komunikací od splaveného bláta při přívalových deštích. Hasiči každoročně pořádají tradiční hodové slavnosti na Sv. Annu, při kterých je vyhráváno dechovou hudbou u domů Aničkám a odpoledne až do ranních hodin všem občanům při lidové veselici.

V roce 2004 zakoupila obec pro SDH požární vozidlo A31 AVIA DA12, které by mělo usnadnit práci a rozšířit možnosti činnosti členů včetně možného zapojení do činnosti těch nejmenších. Výroční schůze SDH v prosinci 2004 změnila na žádost členské základny vedení sboru a do nového výboru, od kterého se očekává větší aktivita a úsilí při zapojení do požárních sportů a odborné činnosti.

V roce 2011 se sbor dočkal devítimístného plně vybaveného tranzitu, na který přispěl Olomoucký kraj a zbytek částky dodala obec Tučín.

V roce 2012 se při příležitosti oslav 90ti let od založení sboru dobrovolných hasičů, na hodové slavnost uskutečnila Mše svatá, při níž bylo vysvěceno nové hasičské auto. Zároveň byl vysvěcen a slavnostně předán k užívání nový prapor. Jedná se o vyšívaný prapor s rozměrem 1 x 1,5 metru. Na jedné straně je znak Sboru dobrovolných hasičů a na druhé je vyobrazen sv. Florián a tučínská kaple.

 

 

Menu

531609_207127846083580_179290946_n.jpg

DSCN2979[1].jpg

DSCF0497.JPG[1].jpg

Darování krve 10.3.2010


nové skříně pro JSDH Tučín

13457_136528859697957_100000225325634_398115_4182713_n.jpg

zkouška nového plovoucího čerpadla

Družstvo na Radslavské přilbě

Rychlov - Skála (28).jpg

hasič na tyči[2].gif

Co nás čeká ???

 sběr železného šrotu

! Nábor mladých hasičů !

Naše činnost

P1070082.JPG

P1080902[1].jpg

P1060831.JPG[1].jpg


pomoc při povodni v Bělotíně 27.6.2009


Moravsko-opolské hasičské soutěžení bez hranic v Tučíně 11.07.09


dětský den 6.6.2009 ve spolupráci s rodiči

2013-07-06-1526[1].jpg