Tučín

Výroční valná hromada 2014


Dne 20. prosince se na obecním úřadě v Tučíně uskutečnila výroční valná hromada SDH Tučín. Byli pozváni Tučínští členové sboru, zástupci naší obce a dobrovolných hasičských sborů okolních obcí. Zastoupeny byly obce Radslavice, Pavlovice, Šišma, Hradčany a Sušice.

V prvním, důležitém bodě programu schůze byla navržena a hlasováním odsouhlasena tříčlenná volební komise ve složení Antonín Machura, Alois Florián a Vladimír Přikryl. Volební komise připravila volbu členů do funkcí. Odsouhlaseni byli do svých funkcí tito členové.

  • Starosta - Leoš Zdráhal
  • Náměstek starosty - Jiří Sehnalík st.
  • Velitel - Petr Štěpaník
  • Zástupce Velitele - Rostislav Marek
  • Jednatel - Jan Čtvrtníček
  • Hospodář - Josef Duda
  • Kontrolní a revizní komis - Tomáš Prudil st., ml., Radim Šulák
  • Zástupci do okrskového aktivu - Leoš Zdráhal, Jan Čtvrtníček
  • Delegát na shromáždění delegátu sboru - Jan Čtvrtníček

V dalším bodě bylo jednáno o návrhu činností pro rok 2015. Schváleno bylo následující. Začátkem ledna bude uspořádána členská schůze, kde bude probírána organizace Hasičského plesu. Ten se bude konat 17. ledna. Nezbytné bude školit nové a doškolovat stávající strojníky a velitele. V průběhu celého roku budou prováděny zkoušky a údržba technického vybavení. Na přelomu března a dubna je plánován sběr starého železa. Soutěžní jednotka plánuje trénovat na hasičské soutěže ve spolupráci s jednotkou z Radslavic. Samotná účast na konkrétních soutěžích bude upřesněna podle fyzických a časových možností teamu. Tučínský team se každopádně bude účastnit 28. března soutěže "Radslavská přilba" a 5.května okrskové soutěže v Prosenicích. V průběhu května bude uskutečněna členská schůze na témata: Dětský den a hodové slavnosti. Dále bude poskytnuta pomoc při pořádání Dětského dne. V červnu je plánováno uspořádání netradiční hasičské soutěže "O pohár starosty obce". 25.-26. července budou pořádány hodovné slavnosti v Tučíně. Ke konci prázdnin pomoc maminkám při pořádání lampionového průvodu. Uspořádání 4. ročníku Haloweenského nocování. Mikulášská nadílka. Preventivní prohlídky. Uspořádání výroční valné hromady.

 

autor: Jiří Sehnalík | foto: sdhtučín

Menu

531609_207127846083580_179290946_n.jpg

DSCN2979[1].jpg

DSCF0497.JPG[1].jpg

Darování krve 10.3.2010


nové skříně pro JSDH Tučín

13457_136528859697957_100000225325634_398115_4182713_n.jpg

zkouška nového plovoucího čerpadla

Družstvo na Radslavské přilbě

Rychlov - Skála (28).jpg

hasič na tyči[2].gif

Co nás čeká ???

 sběr železného šrotu

! Nábor mladých hasičů !

Naše činnost

P1070082.JPG

P1080902[1].jpg

P1060831.JPG[1].jpg


pomoc při povodni v Bělotíně 27.6.2009


Moravsko-opolské hasičské soutěžení bez hranic v Tučíně 11.07.09


dětský den 6.6.2009 ve spolupráci s rodiči

2013-07-06-1526[1].jpg