Tučín
  1. Alternativní odkaz na webkameru (testovací verze): obec-tucin.click2stream.com
  2. VL plugin ke stažení: http://get.videolan.org/vlc/2.2.1/win32/vlc-2.2.1-win32.exe
  3. Z odkazu uvedeného výše si stáhněte/spusťte instalační balíček.
  4. Po najetí do okna Volba součástí je nutné, aby zůstalo zatrhnuté políčko WEB Plugins a obě položky pod ním (Active X a Mozilla plugin).
  5. Po nainstalování je potřeba restartovat prohlížeč, a znovu načíst stránku s webkamerou. Bude to chtít potvrzení, že souhlasíte s použitím doinstalované součásti.
  6. Pak už stačí chvilka strpení (podle rychlosti připojení) a webstream se spustí.
Drobečková navigace

O obci Tučín > Projekční záměr obce Tučín

Projekční záměr obce Tučín

Projekt s názvem „Výstavba chodníku a místa pro přecházení v Tučíně“ je předkládán pro financování z Integrovaného regionálního operačního programu,na základě 1. výzvy MAS Moravská brána – IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy, opatření 2. 4. 3. Zvýšení bezpečnosti dopravy.  Výzva MAS Moravská brána má vazbu na 53. výzvu ŘO IROP „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“

Projekt řeší výstavbu chodníkového tělesa podél silnice III/43714 včetně místa pro přecházení. Projektem dojde také k vybudovaní veřejného osvětlení podél nově zbudovaného chodníkového tělesa.