Tučín
Drobečková navigace

Informace pro rodiče > Mateřská škola

Mateřská škola Tučín

Vítejte na stránkách školy.

Základní informace

Svépomocí občanů byla zbudována Mateřská škola v roce 1967.Od r. 1993 se stala samostatným právním subjektem.

Mateřská škola je jednotřídní  a nachází se přibližně 5 km od Přerova. Školu navštěvují děti z Tučína i ostatních obcí.

Budova školky je jednopatrová. V přízemí je šatna, WC a umývárna,  kuchyňka, třída.

V 1. poschodí je třída, jejíž prostor je využíván jako tělocvična a ložnice, dále je zde ředitelna a WC pro dospělé.

Součástí školky je velká zahrada, kotelna a domeček na ukládání hraček. Prostory školy jsou vzhledem ke  kapacitě dětí vyhovující.

Výše úplaty od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020

 • výše úplaty 300,- Kč

Strava je zajištěna jídelnou ZŠ Pavlovice.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Tematické celky vychází z celoročního programu zaměřeného na environmentální vzdělávání a jsou seskupeny do čtyř celků podle ročních období.Obsah  celků poskytuje zajímavé podněty k různorodým činnostem a umožňuje zachovat integrovaný přístup formou:

 • rozvoje a učení dítěte v různých oblastech (biologické, psychologické, sociální)
 • získávání potřebné dovednosti, užitečných poznatků, poznáváním žádoucí hodnoty a získáváním samostatného postoje
 • mnohostranné pestré nabídky činností intelektových a praktických.

DOPLŇKOVÉ AKCE

 • Drakiáda 
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Maškarní ples
 • Zápis dětí do ZŠ
 • Zápis dětí do MŠ-den otevřených dveří
 • Oslava Dne matek
 • Kácení máje
 • Předplavecký výcvik
 • Oslava dětského dne
 • Rozloučení se školáky
 • Hledání pokladu
 • Škola v přírodě

V průběhu školního roku navštěvujeme divadelní představení, koncerty, výstavy.

Zápis do mateřské školy probíhá počátkem května.

Pokud váháte, přijeďte se k nám podívat a zeptat se našich dětí, jestli se jim ve školce líbí.

ZÁPIS DO MŠ 4.5. -15.5.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.Viz.dokumenty

Na základě sdělení MŠMT a na základě jednání se zřizovatelem je s platností od pondělí 17. března 2020 přerušen provoz MŠ TUČÍN z důvodu bezpečnostních opatření vedoucích k zabránění šíření nového koronaviru.

Rodiče, kteří budou žádat potvrzení nároku na ošetřovné, získají formulář na stránkách ČSSZ nebo v MŠ osobně.

Žádáme o zasílání žádostí o potvrzení žádosti o ošetřovné sms zprávou na tel. 607 084 844 nebo mailem na adresu mstucin@seznam.cz .V sms či mailu uvádějte datum, kdy si určíte vy sami zahájení čerpání ošetřovného.

Informace k vyplňování a nároku na ošetřovné najdete na stránkách ČSSZ.

O všech změnách budete ihned informováni sms či mailem.

JÍDELNÍČEK

 https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=1100

Odhlašování obědů do 7.30  581 227052 nebo 607 084 844

 

PRÁZDNINY 
Šk. rok 2019/2020

23.12. 2019 - 3. 1. 2020

24. 2. - 1. 3. 2020

13.7. - 31.8.2020