Tučín
Drobečková navigace

Informace pro rodiče > Mateřská škola

Mateřská škola Tučín

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola je jednotřídní. Nachází v jednopatrové budově, která je majetkem obce. V minulosti zde sídlil Obecní úřad. Mateřská škola zde působí od 50.let.

Budova se nachází přibližně 5 km od Přerova. Školu navštěvují děti z Tučína, okolních obcí a Přerova. Kapacita školy je 24 dětí. Třída je smíšená, děti jsou ve věku 2 až 6 (7) let.

Stravu dětí zajišťuje jídelna při ZŠ v Pavlovicích a její doprava se realizuje autem.

Ve školce pracují 2 kvalifikování pedagogové, 1 školní asistent a 1 školnice.

V přízemí budovy se nachází šatna, WC a umývárna, přípravna jídla a třída. V 1. poschodí je prostor, který je využíván jako tělocvična, odpočinkový prostor, hrací koutek pro děti. Dále je zde ředitelna, nově zrekonstruované půdní prostory, kde se nachází WC, sprcha, kuchyňka a společenská místnost. Prostory školy jsou vzhledem ke kapacitě dětí vyhovující. WC a umývárna pro děti je po rekonstrukci v létě 2010, topný systém v roce 2017, nová střecha nad částí budovy s půdním prostorem r.2020.

Všechny místnosti jsou postupně, dle finančních možností, vybavovány novým nábytkem. Prostory ve třídě jsou rozděleny do hracích koutků, aby dětem umožňovaly volný výběr hraček a podporovaly jejich tvořivou hru.

V místnosti, kde děti odpočívají, byl vytvořen koutek pro děti, které neodpočívají na lehátkách a mohou se tak zabývat činnostmi, které neruší odpočívající děti. Tento koutek je postupně vybavován nábytkem.

Součástí školy je velká zahrada pokrytá trávníkem a ovocnými stromy. Nachází se zde domeček na ukládání hraček, pískoviště, pergola, která slouží jako venkovní učebna, tabule na kreslení, dřevěná zvonkohra. Zajímavostí je také zařízení, kde si děti mohou vyzkoušet koloběh vody. Veškeré vybavení je zhotoveno z přírodních materiálů. Na pozemku se nachází proutěné iglú, hmyzí domečky a také vyvýšené záhony, kde společně pěstujeme zeleninu a bylinky. Samozřejmostí je skleněný kompostér, kde děti pozorují změny. Zahrada je celoročně využívaná a udržovaná zaměstnanci obce i školky.

V okolí je spousta možností na procházky včetně naučné stezky.

 

Výše úplaty od 1. 9. 2022– 31. 12. 2022

 • výše úplaty 350,- Kč

Výše úplaty od 1.1.2023

 • 400,-Kč 

Vzdělávací obsah

Tematické celky vychází z celoročního programu zaměřeného na environmentální vzdělávání a jsou seskupeny do čtyř celků podle ročních období. Obsah  celků poskytuje zajímavé podněty k různorodým činnostem a umožňuje zachovat integrovaný přístup formou:

 • rozvoje a učení dítěte v různých oblastech (biologické, psychologické, sociální)
 • získávání potřebné dovednosti, užitečných poznatků, poznáváním žádoucí hodnoty a získáváním samostatného postoje
 • mnohostranné pestré nabídky činností intelektových a praktických.

Doplňkové akce nejsou zcela závazné.
V průběhu dění se akce obměňují či doplňují novými.

 • Bramboriáda
 • Zimní olympiáda
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Maškarní ples
 • Zápis dětí do ZŠ
 • Zápis dětí do MŠ-den otevřených dveří
 • Oslava Dne matek
 • Plavecký výcvik
 • Lyžařský výcvik
 • Oslava dětského dne
 • Rozloučení se školáky
 • Hledání pokladu
 • Spaní v MŠ
 • Škola v přírodě
 • Lesní/ zážitková pedagogika
 • Návštěvy muzea, divadla, kina
 • Přednášky, výlety po okolí apod.

V průběhu školního roku navštěvujeme divadelní představení, koncerty, výstavy.

Zápis do mateřské školy probíhá počátkem května.

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

proběhne v době

od 3.- 4.5.2023

od 10.00 do 11.30 hod

Do MŠ je třeba doložit:

 • Žádost
 • Evidenční list
 • Vyjádření lékaře (na evidenčním listu)
 • Prostou kopii rodného listu

Doklady se podávají:

 • datovou schránkou 
 • emailem s elektronickým podpisem 
 • poštou
 • osobním předáním přímo v MŠ v době zápisu nebo po domluvě

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. na nástěnce v MŠ, na webových stránkách MŠ a na vývěsní tabuli MŠ Tučín, a to po dobu 15 dnů. Toto registrační číslo rodič obdrží při podání žádosti o přijetí v MŠ, popřípadě po zaslání žádosti na mail. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.

K zápisu na školní rok 2023/2024 jsou stanovena pravidla pro přijetí. Tato kritéria, přihlášku a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek.

Eva Kosíková

ředitelka MŠ Tučín

 

 

     JÍDELNÍČEK

 https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=1100

Odhlašování obědů den předem do 14.30 

tel: +420725195917

     OTVÍRACÍ DOBA

PO- PÁ 6:30-15:30 

     MŠ UZAVŘENA

6.2-12.2.2023 Jarní prázdniny

Státní svátek:

7.4.2023 Velký pátek
10.4.2023 Velikonoční pondělí
1.5.2023 Svátek práce
8.5.2023 Den vítězství
5.7-6.7.2023

Hlavní prázdniny:

 17.7-27.8.2023