Tučín
Drobečková navigace

Informace pro rodiče > Mateřská škola

Mateřská škola Tučín

Vítejte na stránkách školy.

Základní informace

Svépomocí občanů byla zbudována Mateřská škola v roce 1967.Od r. 1993 se stala samostatným právním subjektem.

Mateřská škola je jednotřídní  a nachází se přibližně 5 km od Přerova. Školu navštěvují děti z Tučína i ostatních obcí.

Budova školky je jednopatrová. V přízemí je šatna, WC a umývárna,  kuchyňka, třída.

V 1. poschodí je třída, jejíž prostor je využíván jako tělocvična a ložnice, dále je zde ředitelna a WC pro dospělé.

Součástí školky je velká zahrada, kotelna a domeček na ukládání hraček. Prostory školy jsou vzhledem ke  kapacitě dětí vyhovující.

Výše úplaty od 1. 9. 2020– 31. 8. 2021

 • výše úplaty 300,- Kč

Strava je zajištěna jídelnou ZŠ Pavlovice.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Tematické celky vychází z celoročního programu zaměřeného na environmentální vzdělávání a jsou seskupeny do čtyř celků podle ročních období.Obsah  celků poskytuje zajímavé podněty k různorodým činnostem a umožňuje zachovat integrovaný přístup formou:

 • rozvoje a učení dítěte v různých oblastech (biologické, psychologické, sociální)
 • získávání potřebné dovednosti, užitečných poznatků, poznáváním žádoucí hodnoty a získáváním samostatného postoje
 • mnohostranné pestré nabídky činností intelektových a praktických.

DOPLŇKOVÉ AKCE

 • Drakiáda 
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Maškarní ples
 • Zápis dětí do ZŠ
 • Zápis dětí do MŠ-den otevřených dveří
 • Oslava Dne matek
 • Kácení máje
 • Předplavecký výcvik
 • Oslava dětského dne
 • Rozloučení se školáky
 • Hledání pokladu
 • Škola v přírodě

V průběhu školního roku navštěvujeme divadelní představení, koncerty, výstavy.

Zápis do mateřské školy probíhá počátkem května.

Pokud váháte, přijeďte se k nám podívat a zeptat se našich dětí, jestli se jim ve školce líbí.

JÍDELNÍČEK

 https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=1100

Odhlašování obědů do 7.30  581 227052 nebo 725195917

 

   MŠ UZAVŘENA

 od 1.3. 2021do odvolání

19.7.-31.8.2021