Tučín
Drobečková navigace

Informace pro rodiče > Obecné nařízení EU - GDPR

Obecné nařízení EU - GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

1. Správce údajů

Mateřská škola Tučín, příspěvková organizace

Jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole. Vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.           

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Kateřina Krejčí

DSO MORAVSKÁ BRÁNA
Pavlovice u Přerova č. 102
751 11

Telefon: 608 830 222
E-mail: ou.sobisky@cbox.cz

O řádné nakládání s osobními údaji se také stará pověřenec, na kterého se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to zejména pokud se nechcete obrátit přímo na statutárního zástupce školy. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky, podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech.

3. Vaše práva

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci některé agendy ve škole, tak je zpracováváme jako správce.

Vám z toho plyne právo:

  • Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii ( export, podrobněji čl.15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používat zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
  • Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně a požadovat abychom jejich zpracování omezili( podrobněji čl. 16,17 a 18 ON).
  • Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni( čl.6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu
  • ( čl.6 odst. 1 písm.f  ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku ( podrobněji čl. 21 ON).
  • Dále máte právo se o zpracování svých  osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám( účelům zpracování), které zveřejňujeme pod článkem dole.
  • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas ( čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl.9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu mstucin@seznam.cz zašlete zprávu, v níž uvedete o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, kterou najdete na začátku tohoto textu anebo osobně.
  • Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem případně se do školy dostavte osobně s průkazem totožnosti. 
  • Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

Dokumenty:

 

MŠ_Tučín_zázn_o_činn_zprac_na_web1.pdf

MŠ_Tučín_zázn_o_činn_zprac_na_web2.htm

 

 

 

AKCE MŠ

 

2024

 

26.4.Keramika -MŠ

30.4.Koncert kino Hvězda

2.a 3.5.Zápis do MŠ

13.3. Kvetoucí ráj-MŠ

24.5.Muzikoterapie

28.5.Sférické kino

3.-7.6.Škola v přírodě

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY

    NA ŠKOLNÍ ROK 2024/25                  A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

         od 2.5. do 3.5.2024

        v době od 10-11.30hod

 Do MŠ je třeba doložit:

 - žádost o přijetí

- evidenční list (vyjádření lékaře)

- kopii rodného listu

 Doklady se podávají:

- datovou schránkou

- emailem s elektronickým podpisem

- poštou

- osobním předáním v MŠ v době zápisu

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě (nástěnka MŠ, www stránky školy, vývěska OÚ Tučín) a to po dobu 15dnů.

Rodič obdrží registrační číslo při podání žádosti.

Na školní rok 2024/25 jsou ředitelkou školy stanovena kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Dokumenty jsou ke stažení na stránkách školy.

 

 

 

 

 

     JÍDELNÍČEK

 https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=1100

tel: +420725195917

   PROVOZNÍ DOBA

      PO- PÁ 6:30-15:30 

     MŠ UZAVŘENA

        15.7.-30.8.2024

 

Státní svátek:

29.3.Velký pátek

1.4.Velikonoční pondělí

1.5.2024

8.5.2024

5.7.2024

28.10.2024

 

Vánoční prázdniny: