Tučín

Informace pro rodiče

Lyžařský kurz od 3.1.2023
Plavecký kurz od 17.3.2023

Zápis do Mateřské školy  3.-4.5.2023

Foto dětí v následujícím školním roce:

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

proběhne v době

od 3.- 4.5.2023

od 10.00 do 11.30 hod

Do MŠ je třeba doložit:

  • Žádost
  • Evidenční list
  • Vyjádření lékaře (na evidenčním listu)
  • Prostou kopii rodného listu

Doklady se podávají:

  • datovou schránkou 
  • emailem s elektronickým podpisem 
  • poštou
  • osobním předáním přímo v MŠ v době zápisu nebo po domluvě

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. na nástěnce v MŠ, na webových stránkách MŠ a na vývěsní tabuli MŠ Tučín, a to po dobu 15 dnů. Toto registrační číslo rodič obdrží při podání žádosti o přijetí v MŠ, popřípadě po zaslání žádosti na mail. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.

K zápisu na školní rok 2023/2024 jsou stanovena pravidla pro přijetí. Tato kritéria, přihlášku a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek.

Eva Kosíková

ředitelka MŠ Tučín

 

 

     JÍDELNÍČEK

 https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=1100

Odhlašování obědů den předem do 14.30 

tel: +420725195917

     OTVÍRACÍ DOBA

PO- PÁ 6:30-15:30 

     MŠ UZAVŘENA

6.2-12.2.2023 Jarní prázdniny

Státní svátek:

7.4.2023 Velký pátek
10.4.2023 Velikonoční pondělí
1.5.2023 Svátek práce
8.5.2023 Den vítězství
5.7-6.7.2023

Hlavní prázdniny:

 17.7-27.8.2023