Tučín

Informace pro rodiče

Mateřské školy budou v provozu pro děti, které mají povinnou předškolní docházku od 12.4.2021 a bude uskutečněno v neměnných skupinách do 15 dětí.

V mateřské škole mohou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,
školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola
dvouletá, nebo
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Testování dětí ve škole:  https://testovani.edu.cz/

Foto dětí v následujícím šk. roce:

 

stastna-skolka.PNG

JÍDELNÍČEK

 https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=1100

Odhlašování obědů do 7.30  581 227052 nebo 725195917

 

   MŠ UZAVŘENA

 od 1.3. 2021do odvolání

19.7.-31.8.2021